Interventie

Is iemand nog niet zo ver om zelf de stap naar hulp te zetten, maar is het wel nodig? Dan is een interventietraject een goede optie. Een interventietraject start de verslaafde dus nooit zelf. Het is de familie of een zakelijke relatie die hiervoor een specialist inschakelt. Eigenlijk wil een verslaafde zich alleen laten helpen als hij of zij geheel aan de grond zit en geen enkele uitweg meer ziet. Is hij of zij het huis, het werk en de partner kwijt? Dan is het dieptepunt, ‘hitting rock bottom’ genoemd, bereikt. Toch hoef je niet te wachten tot het zover is. Een interventietraject kunnen we al eerder starten.

Wat is een interventie?

Bij een interventie confronteren we jouw dierbare met de gevolgen van zijn of haar verslaving. Dit gebeurt altijd vanuit liefde en mededogen; om te laten zien dat het ook anders kan. Veel mensen kennen de interventies van het tv-programma Verslaafd. Aan dit programma werkten Peter en een aantal anderen uit het team de eerste twee seizoenen mee, samen met Jim Geduld en Peter van der Vorst. Hoe een interventie precies verloopt, hangt af van verschillende dingen. Zo kan het zijn dat de verslaafde helemaal niet inziet dat het zo niet langer kan. Of dat hij of zij de hoop op herstel – het vrij zijn van drugs, alcohol of problematisch gedrag – allang heeft opgegeven. Een interventie is geschikt voor iedereen, of het nu je kind, partner, ouder of werknemer is. Een onderdeel hiervan is dat er al veel zaken op de achtergrond geregeld zijn, waardoor bijvoorbeeld versnelde opname mogelijk is.

Familie-interventie

Bij familie-interventie is het doel om zowel de verslaafde persoon te helpen een behandeling aan te gaan als om de familie meer over de ziekte van verslaving te leren. Verslaving is namelijk een familieziekte. In sommige gevallen is het erfelijk, soms liggen de oorzaken in de omgeving en soms komt het door omstandigheden waarin iemand is opgegroeid. Een combinatie is natuurlijk ook mogelijk.

Zakelijke interventie

Heb je als iemand van personeelszaken of manager het vermoeden dat iemand op het werk verslaafd is? Bijvoorbeeld doordat je het idee hebt dat het ziekteverzuim door verslavingsproblemen komt? We kunnen stapsgewijs aan een interventie werken. Wil je de naasten niet passeren? In goed overleg kunnen we natuurlijk de naasten bij de interventie betrekken.

Hoe weet je of een interventie nodig is?

We snappen dat je geen interventietraject in wilt gaan als je niet zeker weet of degene waar het om gaat verslaafd is. Het is lastig in te schatten, want iemand met een verslavingsprobleem ontkent of bagatelliseert. Gemiddeld duurt het acht tot tien jaar voordat iemand herkent dat hij of zij een verslavingsprobleem heeft. Vaak weet de directe omgeving van iemand met verslavingsproblemen al lange tijd dat het niet goed gaat met hem of haar. Dan kan je het beste kiezen voor een interventie in plaats van wachten tot degene met verslavingsproblemen zelf aan de bel trekt.

Zo herken je verslavingsproblemen

Verslavingsproblemen herken je aan de volgende dingen:

  • iemand drinkt of gebruikt dagelijks of periodiek (binge-gebruik)
  • drinkt of gebruikt men niet, dan treden er onthoudingsverschijnselen op als onrust, sterke stemmingswisselingen en mogelijk depressieve gevoelens
  • sommige mensen drinken of gebruiken niet dagelijks, maar als ze drinken of gebruiken, kost het heel veel moeite om maat te houden
  • sociale contacten staan vaak in het teken van een legitieme reden om te drinken of te gebruiken en in een fase verder vereenzamen mensen juist, drinken en gebruiken ze stiekem en verstoppen ze de alcohol of drugs
  • onverklaarbare ongelukjes, lichamelijke klachten, ziekteverzuim en gênante momenten komen steeds vaker voor

Een interventie is niet alleen aan te raden voor de verslaafde persoon. Ook de directbetrokkenen leren veel over de ziekte van verslaving en hoe ermee om te gaan.

Wat doen wij bij interventies?

We maken voor interventies gebruik van verschillende theoretische modellen. Per situatie bekijken we wat het beste is om te doen. Voor iedereen. Wij gebruiken (een mix van) onderstaande modellen.

Arise® model intervention

In dit model worden familieleden en overige direct betrokkenen onderdeel van een gezamenlijke aanpak. De interventie is een geleidelijk proces van respectvolle, zachte familievergaderingen, die uw dierbare naar een passende behandeling en herstel leidt. Uw dierbare wordt uitgenodigd om vanaf het begin deel te nemen aan het proces zonder verrassingen. Dit allemaal vanuit liefde en respect. Deze interventiemethode betreft een langer traject en zal verspreid zijn over een aantal weken of maanden.

Johnson model intervention

Ook wel ‘Confrontational Intervention” genoemd. Hier staat centraal dat een verslaafd persoon niet alles kwijt hoeft te zijn of een dieptepunt moet bereiken om hulp te vragen. Door de verslaafde persoon te confronteren met de dierbaren én duidelijk te maken wat er gebeurt als ze de hulp niet aanvaarden, overtuigen we samen met jou/jullie de verslaafde persoon om de hulp aan te nemen.

Craft intervention

CRAFT staat voor Community Reinforcement Approach and Family Training. Dit houdt in dat juist de familie aan zet is. De naasten moeten de verslaafde persoon motiveren in behandeling te gaan.

Wat kan jij als naaste van een verslaafd persoon doen?

Overweeg jij een interventietraject te starten voor een verslaafd persoon in je directe omgeving? Dat is bewonderenswaardig en te prijzen. Maar liefst 85% van de verslaafde personen accepteert direct hulp. In sommige gevallen duurt het na de interventie nog een paar dagen of weken. In ieder geval heb je als familie direct baat bij een interventietraject, omdat je beter leert om te gaan met de verslaving van de dierbare.

Heb je behoefte aan meer informatie of wil je kennis maken? Je kan direct een afspraak maken of vragen stellen via telefoon of e-mail. We zijn van 09:00 tot 20:00 uur bereikbaar, ook in het weekend! Via 085 – 004 18 58 en info@peterterhorst.com.