Er werd niet geoordeeld en er werd echt geluisterd

In 2021 heb ik na lang overwegen het bureau van Peter ter Horst ingeschakeld om een interventie te organiseren voor mijn vader. Diezelfde dag nog werd ik terug gebeld voor een uitgebreid gesprek, hier in heb ik alle problematiek kunnen aankaarten. Al vrij snel konden wij terecht op het kantoor in IJsselstein waar ik, samen met mijn broers, een prettig gesprek hebben gehad. Dit gesprek voelde vertrouwd, er werd niet geoordeeld en er werd echt geluisterd. Er werden al direct handvatten gegeven hoe om te gaan met bepaalde situaties. Na de intake zijn wij gekoppeld aan een familiecounselor, een ervaringsdeskundige die ons verhaal heel goed begreep. Ook hier stond vertrouwen en eerlijkheid centraal.

De intake, de gesprekken met de familiecounselor, de begeleiding bij het schrijven van onze brieven, allemaal werd dit met veel aandacht en energie begeleid. Dit heeft ons vertrouwen gegeven om de interventie uit te gaan voeren. Tijdens de interventie werd ook het vertrouwen van mijn vader gewonnen, wat heeft geresulteerd in een vader die geen aandacht meer geeft aan verdovende middelen maar aan zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en nog belangrijker aan zichzelf.

Bedankt voor al jullie vertrouwen, aandacht, begeleiding en energie!

-Anoniem