Verder kan je Peter tijdens de gehele behandeling altijd, 24/7, opbellen

Voor mijn behandeling van Alcoholverslaving ben ik opgenomen geweest in de Jellinek Kliniek Minnesota te Amstelveen. Als onderdeel van het programma moest ik voor de counselor een terugval preventie plan opstellen. In dit plan moest ik aangeven welke risico’s er voor mij bestonden voor een terugval als ik de kliniek zou verlaten. De conclusie en advies van de counselor was dat ik veel baat zou hebben aan een Recovery Coach. Dit is een professioneel verslavingsdeskundige die mensen, wanneer ze uit de kliniek zijn ontslagen, begeleid om in het dagelijks leven clean en nuchter te blijven. Hiervoor werd ik door mijn counselor doorverwezen naar Peter ter Horst.

Het is van groot belang dat je na je ontslag uit de kliniek zo snel mogelijk wordt opgevangen. Ik had binnen 4 dagen nadat ik uit de kliniek was al een afspraak voor de intake met Peter bij mij thuis.
Bij intake kon ik mijn verhaal kwijt en ook waarom ik begeleiding van een Recovery Coach wilde. Vrijwel direct na de intake kon worden vastgesteld dat we samen eens waren over de aanpak en de begeleiding kon starten. Peter in een zelfstandig ondernemer die voor de Recovery dienst niet samenwerkt met een zorginstelling. Dat zou veel belemmeringen voor de behandeling met zich meebrengen, zo niet onmogelijk maken aldus Peter. Daardoor worden de begeleidingskosten van Peter niet door de zorg verzekering vergoedt. De kosten voor drie maanden intensieve begeleiding bedroegen voor mij € 7200,00 exclusief 21 % btw.

De begeleiding duurde drie maanden. De eerste maand worden er 3 afspraken per week gemaakt, de 2e maand 2 en de derde maand 1 afspraak per week. Peter maakte onze afspraken altijd bij mij thuis. Dat is prettig dan ben je in je eigen vertrouwde omgeving en zit je ook niet met vervoersproblemen. Peter werkt in een één op één contact. Ik heb dit als zeer prettig ervaren omdat dit bijdraagt aan een vertrouwensrelatie. Ook worden er activiteiten buitenshuis ondernomen, zoals samen naar een meeting gaan en of samen ergens een hapje eten, ik ben zelfs samen met Peter naar een conventie geweest. Verder moet er elke dag online, een formulier voor de dagbesteding van de afgelopen dag worden ingestuurd. Deze moeten aan het eind van de dag naar Peter worden verzonden. Ik heb diverse malen meegemaakt dat Peter de volgende dag direct reageerde op de dagbesteding als hij dat nodig vond of wanneer ik daarom vroeg.
Verder kan je Peter tijdens de gehele behandeling altijd, 24/7, opbellen als je dat nodig vind wanneer je in de problemen bent.

Ook is er nog een opdracht, het zogenaamde Recovery Wellness Plan. Hierbij wordt ervan je gevraagd welke hoofd – en subdoelstellingen er in je leven zijn en hoe en met wie je deze wil bereiken om tot een lichamelijk – en geestelijk gezond leven te komen. Peter is er niet voor om de stappen samen met je uit te werken. Dat laat hij aan je sponsor over. Je sponsor stopt namelijk niet na drie maanden als het goed is.

Verder besteed Peter ruime aandacht voor je structuur van je dag- of weekindeling, zodanig dat voorkomen wordt dat er gaten in je dagbesteding vallen. Ook wordt er aandacht besteed aan je thuissituatie, met partner en eventueel kinderen of andere familieleden. Peter begeleid ook op dit belangrijke onderdeel van je leven daar waar het nodig is. Mocht het zich voordoen zal Peter ook begeleiden als er problemen zijn met instanties en schuldsaneringen etc.

Ik heb Peter leren kennen als een zeer ervaren Verslavingsdeskundige, die zelf herstellende verslaafde is, die veel mensenkennis heeft, veel knowhow heeft op het gebied van de materie van de verslaving en een groot netwerk heeft opgebouwd in de verslavingszorg. Daarom is hij voor mij breed inzetbaar in zijn begeleidingsaanpak.

Sjaak